Evolución do emprego en España e Galicia (por réximes de cotización) entre xaneiro de 2001 e xuño de 2018

Evolución do emprego en España e Galicia (por réximes de cotización) entre xaneiro de 2001 e xuño de 2018
Emprego 1
Emprego 2

En promedio, con respecto a Maio, Galicia aumentou 8408 cotizantes á Seguridade Social.
A Coruña aumentou 1940 cotizantes, Lugo aumentou 1035 cotizantes; Ourense aumentou 877 cotizantes, e en Pontevedra hai 4556 cotizantes máis á Seguridade Social.
En Galicia hai 30732 cotizantes menos que no mes de Xuño do ano 2006.